Europski projekt „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ – Širenja poslovanja na nova tržišta projekt je započet 2019. godine temeljem kojeg je tvrtka do sada sudjelovala na četiri međunarodna sajma: u Koelnu, Frankfurtu i na čak dva u Londonu. Preostala 2 sajma na kojima uskoro sudjelujemo se odnose na tržište SAD-a i to u Las Vegasu- „Nightclub & Bar Show“ i u Miami-u – „Cruise Ship Interiors Expo“. Posebno ističemo preostala dva sajma zbog naše dugogodišnje želje za pojačanom ekonomskom aktivnosti na području tog tržišta, a gdje nam je dosadašnje iskustvo veliki plus te s provedenom i usvojenom standardizacijom, izuzetan „vjetar u leđa“ za buduće poslovne uspjehe.