Digitalna i zelena tranzicija poduzeća D-COLOR d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Digitalna i zelena tranzicija poduzeća D-COLOR d.o.o.

NAZIV KORISNIKA: D-COLOR d.o.o., Mala Švarča 185, Karlovac

SAŽETAK PROJEKTA: Predmetnim projektom rješava se problem smanjene konkurentnosti poduzeća i utjecaj posljedica uzrokovanih širenjem pandemije COVID-19 ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije. Cilj projekta je povećanje konkurentnosti Prijavitelja, njegove digitalizacija, energetske učinkovitosti i smanjenje nastajanja otpada. Projektom se uvodi 5 novih tehnoloških
rješenja kojima će se optimizirati poslovanje Prijavitelja. Projekt će doprinijeti rastu zapošljavanja stvaranjem 6 novih radnih mjesta, te rastu prihoda od prodaje za 26% i prihoda od izvoza za 26% u godini m+2.

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 3.593.750,00 kn
IZNOS EU POTPORE: 1.284.000,00 kn
TRAJANJE PROVEDBE: 1.1.2022. do 1.2.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Duška Drvodelić – duska.drvodelic@d-color.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta
Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Za više informacija:
www.strukturnifondovi.hr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/215/pomoc-za-oporavak-za-koheziju-i-
europska-podrucja-react-eu-

Sadržaj web stranice isključivo je odgovornost tvrtke D-COLOR d.o.o.