Opći uvjeti korištenja

Značenje izraza

Vlasnik web stranice www.d-color.hr (u daljnjem tekstu: „web stanica“) je društvo D-COLOR d.o.o. za usluge i trgovinu, Karlovac (Grad Karlovac), Mala Švarča 185, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod MBS: 020047468, OIB: 51598822308, (u daljnjem tekstu: „D-COLOR“, „mi”), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.d-color.hr je web stranica putem koje D-COLOR pruža informacije o uslugama koje se nalaze u ponudi D-COLOR-a.

Korisnik web stranice ili općenito usluga D-COLOR-a je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila web stranici ili koristila usluge D-COLOR-a (u daljnjem tekstu: „korisnik“).

Web stranica podrazumijeva sve dijelove koje se nalaze unutar domene www.d-color.hr

Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja web stranice (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje web stranice stranice www.d-color.hr

Korištenjem ove web stranice, korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje web stranice u skladu s istima.

Pravo korištenja ove web stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole D-COLOR-a, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane D-COLOR-a.

Promjena Općih uvjeta korištenja

D-COLOR zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web stranice. Isto tako, D-COLOR može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

D-COLOR zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Politiku privatnosti. Ako dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti web stranicu, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na web stranici. Svako korištenje predmetne web stranice, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost korisnika je koristiti web stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ove web stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja D-COLOR-a, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Bilo kakvo ponašanje korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni D-COLOR-a, ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog korisnika u korištenju ili uživanju u web stranice strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti web stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika web stranice na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju D-COLOR-u.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na web stranici vlasništvo su D-COLOR-a te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. D-COLOR je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju web stranice neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ove web stranice i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovoj web stranici i/ili bilo kojih drugih dijelova ove web stranice bez pisanog odobrenja D-COLOR-a. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje web stranice te samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. D-COLOR isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da web stranicu koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. D-COLOR kao niti bilo koja osoba povezana s D-COLOR-om ne jamče ni na koji način da upotreba web stranice neće biti prekinuta ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, D-COLOR nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom web stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da D-COLOR nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

D-COLOR ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja web stranice, bilo djelomično bilo u cijelosti.

D-COLOR nije odgovoran za sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Naknada štete

Korisnik korištenjem web stranice izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim D-COLOR niti njegove zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranice od strane korisnika.

Prekid poslovnog odnosa

D-COLOR nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu zato što se korisnik oslonio na informacije dobivene na web stranici. D-COLOR se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na web stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s web stranice. U slučaju da korisnik pristupi web stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti D-COLOR-a.

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ako D-COLOR ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

D-COLOR će oglašavati svoje marketinške materijale etično, u skladu sa zakonom i pravilima struke.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem web stranice nadležan je stvarno nadležni sud u Karlovcu.