Politika privatnosti

Uvodne odredbe

 

Vlasnik web stranice www.d-color.hr (u daljnjem tekstu: „web stanica“) je društvo D-COLOR d.o.o. za usluge i trgovinu, Karlovac (Grad Karlovac), Mala Švarča 185, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod MBS: 020047468, OIB: 51598822308, (u daljnjem tekstu: „D-COLOR“, „mi”), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.d-color.hr je web stranica putem koje D-COLOR pruža informacije o uslugama koje se nalaze u ponudi D-COLOR-a.

Korisnik web stranice www.d-color.hr ili općenito usluga D-COLOR-a je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila web stranici www.d-color.hr ili koristila usluge D-COLOR-a (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Web stranica podrazumijeva sve dijelove koje se nalaze unutar domene www.d-color.hr

Pravila privatnosti

D-COLOR je posvećen zaštiti privatnosti korisnika ove web stranice i D-COLOR će učiniti sve u svojoj moći da osigura da se s osobnim podacima korisnika postupa tako da se poštuju njihova temeljna prava i slobode, kao i njihovo osobno dostojanstvo, uz posebni naglasak na povjerljivosti podataka.

Stoga je D-COLOR pripremio ova Pravila privatnosti kako bismo Vam ukratko objasnili kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i štitimo Vaše osobne podatke. Pravila privatnosti također opisuju Vaše mogućnosti glede korištenja, pristupa i ispravka Vaših osobnih podataka.

Od korisnika možemo tražiti da pruže određene osobne informacije i podatke kako bismo im mogli pružati naše usluge pa ćemo stoga objasniti postupke i načine na koje postupamo s podacima koje nam pružate.

Ova Pravila privatnosti Vam također pružaju potpune informacije kako biste mogli pristati na obradu Vaših osobnih podataka na izričiti i informirani način, kada je to potrebno ili primjereno.

U skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119) (u daljnjem tekstu: „GDPR“), te drugim primjenjivim propisima u Republici Hrvatskoj, pristupom ovoj web stranici prihvaćate sve rizike koji nastaju njenim korištenjem te prihvaćate da ćete njen sadržaj upotrebljavati isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Obrada Vaših podataka će se isključivo provoditi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Svaka obrada osobnih podataka koju vrši D-COLOR poštuje načela zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničenja svrhe, ograničenja razdoblja pohrane, ograničenja pohrane na minimum podataka, točnosti, integriteta i povjerljivosti. Naš informatički sustav zaštićen je tehničkim mjerama od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja, gubljenja i brisanja Vaših podataka.

Jamčimo Vam da ćemo Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovora, za vlastiti marketing i druge legitimne interese koji su važni za naše poslovanje. Podatke ćemo koristiti u jasno definirane svrhe te ih nećemo prosljeđivati trećim stranama niti koristiti u neodređene svrhe.

Voditelj obrade

Voditelj obrade u vezi svih postupaka obrade osobnih podataka koji se vrše putem ove web stranice je:

D-COLOR d.o.o. za usluge i trgovinu

Mala Švarča 185

47000 Karlovac (Grad Karlovac)

Kako biste nas kontaktirali u vezi s bilo kojim informacijama vezanim uz obradu osobnih podataka koju vrši D-COLOR, uključujući i izvršitelje obrade D-COLOR-a, molimo obratite nam se na sljedeću e-mail adresu:

web@d-color.hr

Koje informacije prikupljamo od Vas?

Prilikom korištenja web stranice i, posebno, kada nam pružate informacije na našoj web stranici, D-COLOR može prikupljati i obrađivati informacije povezane s Vama kao pojedincem, što će omogućiti Vašu identifikaciju, izravno ili zajedno s dodatnim informacijama (u daljnjem tekstu: „osobni podaci“). Ove informacije D-COLOR može prikupljati kada ih Vi odaberete pružiti (npr. kada zatražite bilo koje usluge koje D-COLOR pruža putem web stranice) ili jednostavno analizirajući Vaše aktivnosti na web stranici.

Vaše osobne podatke čuvamo u našoj lokalnoj bazi klijenata kada dostavite upit, zatražite ponudu ili izvršenje usluge. Ovisno o vrsti upita ili zatražene usluge, radi se o sljedećim podacima:

– ime i prezime

– adresa

– e-mail adresa

– broj telefona / telefaksa

Podatke obrađujemo u svrhu slanja ponude ili izvršenja naručene usluge te legitimnog interesa u svrhu poboljšanja poslovanja. Podaci su dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla.

Adresu e-pošte pohranjujemo i u newsletter programu MailerLite, koji je usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Više o programu MailerLite i uvjetima korištenja možete saznati na sljedećim linkovima:

https://www.mailerlite.com/

https://www.mailerlite.com/legal

Bez ovih podataka nemoguće je ugovaranje i ispunjavanje preuzetih poslovnih obaveza i Vaših zahtjeva.

Baza klijenata naš je legitimni interes koji nam omogućava poboljšanje rezultata poslovanja i dizanje kvalitete usluge. Također nam je lakše ispuniti zahtjeve koji su definirani u procesu usklađivanja s propisima o zaštiti osobnih podataka kao što su ažuriranje i mogućnost prenosivosti osobnih podataka.

Podaci o pretraživanju

Rad web stranice, što je standardno za svaku web stranicu na Internetu, uključuje korištenje računalnih sustava i softverskih postupaka koji prikupljaju informacije o korisnicima web stranica kao dio svog rutinskog načina funkcioniranja, a prijenos takvih informacija vrši se automatski kada se koriste internetski komunikacijski protokoli.

Iako D-COLOR ne prikuplja takve informacije kako bi ih povezao s pojedinim korisnicima, moguće je da se na temelju takvih informacija, zbog njihove naravi i kroz njihovu obradu i povezivanje s drugim podacima trećih strana, korisnici identificiraju, bilo izravno putem takvih informacija ili korištenjem drugih prikupljenih informacija. Zbog toga se i takve informacije moraju smatrati osobnim podacima.

Navedene informacije uključuju nekoliko različitih parametara povezanih s Vašim operativnim sustavom i IT okruženjem, uključujući Vašu IP adresu, lokaciju (zemlju), naziv domene Vašeg računala, adrese ujednačenog lokatora sadržaja (URI – Uniform Resource Identifier) za sadržaje koje zatražite na web stranici, vrijeme zahtjeva, informacije o Vašim aktivnostima na našoj web stanici (na primjer, stranice koje posjećujete, proizvodi koje pregledavate), metodu podnošenja zahtjeva poslužitelju, dimenzije datoteka koje zaprimite nakon podnošenja zahtjeva, numerički kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješno, greška itd.), podatke o uređaju (na primjer, vašem računalu, tablet-računalu ili pametnom telefonu) koji koristite kako biste pristupili našoj web stranici i tako dalje, putem kolačića i drugih tehnologija koje omogućuju ovakav način praćenja.

D-COLOR će ovakve podatke koristiti isključivo za anonimne, statističke potrebe informiranja o načinu korištenja naše web stranice i neće ih povezivati s podacima kojima se identificiraju pojedini korisnici, kako bi osigurao ispravni rad web stranice i utvrdio greške i/ili zlouporabe web stranice. Ovi podaci se također mogu koristiti za potrebe istraživanja odgovornosti u slučaju informatičkih zločina počinjenih protiv web stranice.

Aktivnosti obrade

Obrada podataka vrši se putem takvih postupaka te tehničkih i elektroničkih sredstava koji su prikladni za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti podataka, a sastoje se od prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, pohrane, prilagodbe, uvida, elaboriranja, izmjene, uporabe, odabira, dohvaćanja, usklađivanja, korištenja, kombiniranja, blokiranja, slanja, distribucije, brisanja i uništavanja podataka, uključujući i kombinaciju dvije ili više takvih aktivnosti.

Zašto obrađujemo ove informacije? Svrhe i pravna osnova obrade

D-COLOR Vaše osobne podatke koje prikupi putem svoje web stranice namjerava koristiti za sljedeće svrhe:

 • kako bi pružio odgovore ili usluge koje zatražite, za primanje informacija od D-COLOR-a i za slanje obavijesti; za provjeru Vašeg identiteta i pružanje podrške za bilo koju uslugu D-COLOR-a, kako bi Vas D-COLOR mogao kontaktirati kada je to potrebno i odgovoriti na Vaše zahtjeve i upite, uključujući e-poštu; radi pružanja bilo kojih drugih usluga koje zatražite; radi slanja newslettera na koje ste se pretplatili kao uslugu (koji sadrže isključivo informativne i marketinške sadržaje).
 • za potrebe marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću, uključujući izravni marketing, kao i studije, istraživanja, tržišne statistike ili ankete, putem e-pošte, SMS-a, proslijeđenih obavijesti, skočnih prozora, izravnih poruka, telefonskih poziva operatera, službenih stranica društvenih mreža D-COLOR-a, povezanih s proizvodima i uslugama D-COLOR-a („marketing“) i za slanje ponuda, promidžbi ili drugih informacija o našim proizvodima i uslugama.
 • prilikom slanja newslettera obrađuju se podaci ime, prezime, e-mail adresa, datum i vrijeme prijave i odjave, broj i vrijeme otvaranja newslettera i klikovi na poveznice. Obrada za ove potrebe temelji se na Vašoj privoli. Niste obvezni D-COLOR-u dati privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za ove potrebe te ako odbijete dati privolu za Vas neće zbog toga biti ikakvih posljedica (osim što nećete moći primati poruke izravnog marketinga od D-COLOR-a). Također, svaku privolu koju date možete kasnije povući.
 • za potrebe budućeg marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću, slanjem izravnih marketinških materijala putem e-pošte u vezi s proizvodima i uslugama koje D-COLOR pruža, a koji su identični ili slični onima koje ste prethodno zatražili koristeći web stranicu („Soft Spam“). Obrada podataka za ove potrebe temelji se na legitimnom interesu D-COLOR-a za slanjem izravnih marketinških materijala putem e-pošte u vezi s proizvodima i uslugama koje D-COLOR pruža, a koji su identični ili slični onima koje ste prethodno zatražili koristeći web stranicu. Ove poruke e-pošte možete blokirati, što za Vas neće imati nikakve posljedice (osim što nećete moći primati daljnje poruke od D-COLOR-a), tako da kliknete na poveznicu navedenu na dnu svih takvih poruka.
 • za izradu korisničkih profila (individualnih i/ili skupnih profila) na našoj web stranici, prikupljanjem i analizom informacija o preferencijama koje odaberete i izborima koje donesete na web stranici kao i Vašim općim aktivnostima na web stranici, korištenjem kolačića za izradu profila („izrada profila“). Ove informacije koristimo za personalizaciju usluga koje pružamo putem web stranice, kada je to moguće, kako bismo se prilagodili Vašim preferencijama i izborima te kako bismo Vam pružili informacije i oglase koji su relevantni za Vas i Vaše interese, kako bismo predložili prilagođene ponude koje su Vama od interesa, kako bismo Vam pružili informacije o drugim web stranicama/uslugama za koje D-COLOR smatra da bi Vam mogle biti zanimljive. Za više informacija o kolačićima provjerite: politika kolačića. Obrada podataka za ove potrebe temelji se na Vašoj privoli, prikupljenoj kolačićima putem skočnih prozora i/ili kućica koje je potrebno označiti kvačicom. Nikada niste obvezni D-COLOR-u dati privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za ove potrebe te ako odbijete dati privolu za Vas neće zbog toga biti nikakvih posljedica (osim što nećete imati koristi od personalizacije Vašeg iskustva s korištenjem web stranice). Također, svaku privolu koju date možete kasnije povući, bilo izmjenom postavki na Vašem uređaju ili kontaktiranjem D-COLOR-a putem naprijed navedene adrese.
 • radi osiguranja usklađenosti D-COLOR-a sa zakonima koji ga obvezuju na prikupljanje i/ili dodatnu obradu određenih vrsta osobnih podataka („usklađenost sa zakonom“). Kada D-COLOR-u pružite osobne podatke, D-COLOR je dužan obraditi ih u skladu s primjenjivim zakonima, što može uključivati zadržavanje i prijavljivanje Vaših osobnih podataka tijelima javne vlasti radi osiguranja usklađenosti s poreznim, carinskim ili drugim zakonskim obvezama. Za potrebe ovakve obrade podataka nije potrebna privola s obzirom da je takva obrada potrebna radi poštovanja pravnih obveza (čl. 6. st. 1.c GDPR).
 • radi sprečavanja i otkrivanja zlouporaba web stranice ili bilo kojih prijevara koje se vrše putem web stranice („zlouporaba/prijevara“). Obrada podataka za ove potrebe potrebna je kako bi D-COLOR mogao osigurati svoj legitimni interes za sprječavanje i otkrivanje aktivnosti prijevara na web stranici ili zlouporaba web stranice (za potencijalno kaznene svrhe).
 • za analizu i poboljšanje usluga koje pružamo, poboljšanje web stranice, ocjenu učinkovitosti marketinških aktivnosti i usluga D-COLOR-a, vršenje statističkih i demografskih analiza korporativnih klijenata i registriranih korisnika D-COLOR-a („analitika“). Obrada podataka za ove potrebe potrebna je kako bi D-COLOR mogao osigurati svoj legitimni interes za razvijanjem i upravljanjem svoje web stranice te kako bi poboljšao usluge koje pruža putem svoje web stranice.

Korisnici nisu obvezni pružati svoje osobne podatke kako bi mogli pretraživati web stranice. Pružanje osobnih podataka za naprijed navedene potrebe je neobvezno, ali nepružanje takvih podataka (navedenih u obrascu za registraciju na newsletter) korisnicima može onemogućiti registraciju na newsletter ili korištenje povezanih usluga.

Tko će moći pristupiti Vašim osobnim podacima?

U okviru naprijed navedenih aktivnosti i svrha, D-COLOR Vaše osobne podatke može dijeliti sa sljedećim subjektima (u daljnjem tekstu: „primatelji osobnih podataka“):

 • ugovornim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade), koji pružaju specifične usluge obrade podataka ili pomoćne usluge (npr. pohrana podataka, slanje poruka u naše ime, ugošćivanje web stranica (web hosting), korisničke usluge, usluge IT-a u vezi s vođenjem web stranice, usluge e-pošte) u ime D-COLOR-a i sukladno uputama D-COLOR-a, čiju kompetentnost za zaštitu podataka D-COLOR provjerava prije sklapanja potrebnih ugovora o obradi podataka.
 • odabranim pojedincima koje je D-COLOR ovlastio za obradu osobnih podataka potrebnih za izvršavanje aktivnosti strogo povezanih s pružanjem usluga putem web stranice (npr. tehničko održavanje web opreme i elektroničkih komunikacijskih mreža), koji su se obvezali na povjerljivost ili podliježu odgovarajućim zakonskim obvezama povjerljivosti (npr. zaposlenici D-COLOR-a);
 • javnim tijelima, ustanovama ili tijelima javne vlasti u skladu s primjenjivim zakonima ili obvezujućim nalozima takvih tijela, ustanova ili tijela javne vlasti. Također možemo otkriti Vaše osobne podatke ako vjerujemo u dobroj vjeri da je objavljivanje neophodno radi zaštite Vaše sigurnosti ili sigurnosti drugih, provjere prijevare ili odgovora na zahtjev države.
 • za slanje newslettera D-COLOR koristi usluge vanjske agencije, kao izvršitelja obrade, i MailerLite servis, kao podizvršitelja obrade, za kreiranje newslettera i upravljanje listom primatelja newslettera. MailerLite koristi tehnologije (kolačiće i beacone) za praćenje otvaranja newslettera, prijavu i odjavu te klikove na poveznice. Više informacija je dostupno na: www.mailerlite.com/privacy-policy U svakom newsletteru postoji jednostavan link za odjavu od primanja newslettera. Odjavljene adrese se pohranjuju u listi odjavljenih radi dokazivanja usklađenosti s pravnim obvezama.

Osobni podaci neće se razotkriti ili prosljeđivati trećim stranama, osim u slučaju izvanrednih korporativnih transakcija, kada se osobni podaci smiju prenijeti ili pružiti trećim stranama koji su kupci, zakupci ili opunomoćenici.

Prijenos podataka

 

Osobni podaci se mogu prenijeti u druge zemlje Europske unije i treće zemlje (izvan Europske unije), a u tom slučaju se prijenos obavlja korištenjem adekvatnih zaštitnih mjera (primjerice standardne ugovorne klauzule ili obvezujuća korporativna pravila), analizom adekvatnosti zakona treće zemlje ili poduzimanjem druge odgovarajuće zaštitne mjere.

Djeca

Postupajući sukladno mjerodavnim propisima o zaštiti privatnosti djece na Internetu, D-COLOR ne prikuplja svjesno osobne podatke djece mlađe od 16 godina. D-COLOR ozbiljno pristupa zaštiti privatnosti djece. Stoga preporučujemo da roditelj ili skrbnik pomaže i usmjerava djecu mlađu od 16 godina prilikom pretraživanja web stranice ili pristupanja uslugama koje D-COLOR pruža. Djeca mlađa od 16 godina ne smiju koristiti web stranicu ili usluge D-COLOR-a. U slučaju da D-COLOR uoči da je nesvjesno prikupio osobne podatke od djeteta mlađeg od 16 godina, D-COLOR će odmah izbrisati takve informacije. Ako roditelj/skrbnik želi spriječiti pristupanje maloljetnika web stranici, postoje programi koji su lako dostupni i omogućuju nadzor nad pristupanjem internetu ili pojedinim web stranicama.

Sigurnost osobnih podataka

Svi osobni podaci koji se prikupljaju putem web stranice pohranjuju se i obrađuju na način kojim se minimalizira rizik od uništavanja, gubitka (uključujući slučajni gubitak), neovlaštenog pristupanja/korištenja ili od korištenja koji nije sukladan s inicijalnom svrhom prikupljanja podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Općenito, D-COLOR čuva Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je strogo potrebno, u skladu s razlozima iz kojih su prikupljeni:

 • D-COLOR čuva osobne podatke koji su obrađeni za pružanje usluga na razdoblje koje se smatra strogo potrebnim za ispunjavanje takvih svrha. Međutim, podaci će se čuvati dulje ako moramo postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako moramo zaštititi interese D-COLOR u vezi s potencijalnom odgovornošću povezanom s pružanjem usluga.
 • D-COLOR čuva osobne podatke koji su obrađeni za potrebe marketinga i izrade profila od trenutka kada date svoju privolu do trenutka kada je povučete. Kad se privola ne povuče, zatražit ćemo da je obnovite u fiksnim razdobljima od 24 mjeseca. Kada povučete privolu (ili je ne obnovite nakon zahtjeva za obnovom privole), Vaši osobni podaci više se neće koristiti za te potrebe, iako ih D-COLOR i dalje može čuvati za potrebe zaštite interesa D-COLOR-a, u vezi s potencijalnom odgovornošću povezanom s tom obradom podataka (5 godina koliko iznosi opći zastarni rok). D-COLOR čuva osobne podatke koji su obrađeni za potrebe Soft Spam-a, sukladno mjerodavnom pravu o elektroničkim komunikacijama (e-pošta kojom se postojećem klijentu oglašavaju usluge ili proizvodi identični ili slični onima koje je klijent prethodno naručio/kupio) od trenutka kada takve osobne podatke pružite D-COLOR-u do trenutka kada prigovorite obradi u navedenu svrhu.
 • od trenutka kada prigovorite navedenoj obradi, Vaši osobni podaci više se neće koristiti za te svrhe iako ih D-COLOR i dalje može čuvati za potrebe zaštite interesa D-COLOR u vezi s potencijalnom odgovornošću povezanom s tom obradom podataka.
 • D-COLOR čuva osobne podatke koji su obrađeni za potrebe sukladnosti s propisima na razdoblje propisano pojedinim zakonskim obvezama za koje su osobni podaci obrađeni.
 • D-COLOR čuva osobne podatke koji su obrađeni za potrebe sprječavanja zlouporabe/prijevara i potrebe analitike na razdoblje koje se smatra strogo potrebno za ispunjenje svrha radi kojih su podaci obrađeni.

Nakon navedenih razdoblja, svi podaci se brišu i anonimiziraju, osim onih podataka koje smo obvezni zadržati na duži period sukladno zakonskim propisima.

Koja su Vaša prava? Kako ih možete ostvariti?

Kao ispitanik, u svakom trenutku imate pravo ostvariti sljedeća prava:

 • primanje potvrde o postojanju Vaših osobnih podataka koje D-COLOR obrađuje, pristup takvim podacima i primitak preslike takvih podataka;
 • ažuriranje, izmjena i/ili ispravak Vaših osobnih podataka kada su oni netočni ili nepotpuni;
 • brisanje Vaših osobnih podataka, kada smatrate da je njihova obrada nepotrebna ili nezakonita, anonimiziranje Vaših osobnih podataka, blokiranje podataka čija obrada je nezakonita ili postavljanje ograničenja za njihovu obradu;
 • ulaganje prigovora protiv obrade Vaših osobnih podataka, na temelju relevantnih osnova povezanih s Vašom osobnom situacijom, za koje smatrate da trebaju spriječiti D-COLOR u obradi Vaših osobnih podataka za određenu svrhu;
 • ulaganje prigovora protiv obrade Vaših osobnih podataka za potrebe slanja oglasnih materijala, izvršavanje direktne prodaje, tržišnih istraživanja ili za potrebe komercijalne komunikacije;
 • povlačenje privole za obradu podataka (za potrebe marketinga i izrade profila), kada Vaša privola služi kao pravna osnova za obradu – ovo ne utječe na zakonitost obrade koja se izvršava prije Vašeg povlačenja privole.
 • zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka kada smatrate da su osobni podaci koji se obrađuju neispravni ili kada smatrate da je obrada podataka nepotrebna ili nezakonita, kao i kada ste prigovorili obradi podataka;
 • prenosivost podataka – imate pravo na presliku osobnih podataka koje ste pružili D-COLOR u strukturiranom uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, kao i pravo na zahtjev za prijenosom takvih osobnih podataka drugom voditelju obrade podataka.

Napominjemo da većinu osobnih podataka koje pružite D-COLOR-u možete izmijeniti u bilo kojem trenutku, uključujući Vaše preferencije za e-poštu.

Putem web stranice možete odabrati jedno ili više sredstava komunikacije putem kojih će se izvršiti obrada Vaših osobnih podataka za potrebe marketinga (npr. telefona, SMS-a, e-pošte, pošte, društvenih mreža). Možete povući svoju privolu za obradu za sva odabrana sredstva komunikacije ili možete odabrati blokiranje samo određenih sredstava (npr. ako povučete samo privolu za marketinške poruke putem SMS-a, više nećete primati marketinške poruke putem SMS-a, ali ih i dalje možete primati putem e-pošte) putem svog korisničkog profila koji ste izradili na web stranici, kada je to primjenjivo.

Svoju privolu za marketing (za poruke koje primate putem e-pošte) možete povući tako da kliknete na odgovarajuću poveznicu koja se nalazi na dnu svake marketinške poruke.

Svoju privolu za izradu profila koju ste dali prihvaćanjem kolačića možete povući u bilo kojem trenutku. Kada ste svoju privolu za izradu profila dali označavanjem kućice kvačicom, tu privolu možete povući izmjenom svojih preferencija, u bilo kojem trenutku, unutar svog korisničkog profila koji ste izradili na web stranici, kada je to primjenjivo.

U svakom trenutku imate pravo ostvariti svoja prava propisana primjenjivim zakonima tako da relevantni zahtjev pošaljete na:

D-COLOR d.o.o.

Mala Švarča 185, 47 000 Karlovac

ili

web@d-color.hr

Izmjene i dopune

Ova Pravila privatnosti stupila su na snagu 05. studenog 2021.g.

D-COLOR zadržava pravo na djelomične ili potpune izmjene i dopune ovih Pravila privatnosti ili na ažuriranje njihovog sadržaja, primjerice zbog izmjena i dopuna primjenjivih zakona. Ako D-COLOR napravi izmjene, obavijestit ćemo Vas sredstvima obavještavanja na ovoj web stranici prije nego što promjene stupe na snagu. D-COLOR Vas stoga poziva da redovito provjeravate ova Pravila privatnosti kako biste se upoznali s njihovim najnovijim ažuriranim verzijama i kako biste bili stalno informirani o tome kako D-COLOR prikuplja i koristi osobne podatke.